ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0042

Дата на публикуване: 23.04.2018 16:34

Краен срок за подаване на оферти: 29.05.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 31.05.2018 11:00

Описание

Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дирекция” Социално подпомагане” - Смолян по 2 обособени обекта за срок от 3 години /36 месеца/.