ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0041

Дата на публикуване: 02.04.2018 15:00

Краен срок за подаване на оферти: 10.05.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 16.05.2018 11:00

Описание

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище