ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Събиране на оферти с обява

Тип финансиране : Бюджетни средства

Дата на публикуване: 30.04.2018 15:00

Краен срок за подаване на оферти: 08.05.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 09.05.2018 10:00

Описание

Обновяване и техническа поддръжка на интегрирана система за документооборот "Archimed" за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури