ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0039

Дата на публикуване: 21.03.2018 13:00

Краен срок за подаване на оферти: 27.04.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 30.04.2018 11:00

Описание

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Дирекция Социално подпомагане - Попово и изнесено работно място Опака.