ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0038

Дата на публикуване: 23.02.2018 14:00

Краен срок за подаване на оферти: 04.04.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 05.04.2018 14:00

Описание

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Смолян и на ДСП на територията на област Смолян