ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Рамково споразумение

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 91-00-0170

Дата на публикуване: 22.02.2018 12:05

Краен срок за подаване на оферти 08.03.2018

Дата на отваряне на оферти: 09.03.2018 14:00

Описание

Втора фаза по Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017г. с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на АСП.“