ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Рамково споразумение

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 91-00-0171

Дата на публикуване: 22.02.2018 12:00

Краен срок за подаване на оферти 07.03.2018

Дата на отваряне на оферти: 08.03.2018 14:00

Описание

Втора фаза по Рамково споразумение № СПОР-30/21.12.2017г. с предмет „Доставка копирна хартия” по обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция за социално подпомагане”