ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Прекратена

Тип процедура: Рамково споразумение

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: РД10-0001

Дата на публикуване: 21.02.2018 14:40

Краен срок за подаване на оферти 06.03.2018

Дата на отваряне на оферти: 07.03.2018 10:00

Описание

„Предоставяне на куриерски услуги“ за нуждите на Агенция за социално подпомагане – вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по Рамково споразумение № СПОР-26/04.10.2017г.