ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Пряко договаряне

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0036

Дата на публикуване: 20.02.2018 15:00

Описание

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ДСП –Благоевград