ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0025

Дата на публикуване: 07.02.2018 16:34

Краен срок за подаване на оферти: 19.03.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 20.03.2018 10:00

Описание

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване  и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Благоевград  и на ДСП  на територията на област Благоевград