ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0029

Дата на публикуване: 08.02.2018 10:45

Краен срок за подаване на оферти: 15.03.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 16.03.2018 14:00

Описание

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Габрово и на ДСП на територията на област Габрово