ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0023

Дата на публикуване: 07.02.2018 13:00

Краен срок за подаване на оферти: 14.03.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 15.03.2018 11:00

Описание

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – София област и на ДСП на територията на област София