ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0027

Дата на публикуване: 06.02.2018 17:11

Краен срок за подаване на оферти: 14.03.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 15.03.2018 11:00

Описание

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП , предоставени за ползване на РДСП и на ДСП на територията на област Монтана.