ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0028

Дата на публикуване: 08.02.2018 14:00

Краен срок за подаване на оферти: 16.03.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 19.03.2018 11:00

Описание

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП - Силистра и ДСП на територията на област Силистра.