Профил на купувача

 
„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания в обект на Дирекция „Социално подпомагане“ – Долни чифлик, находящ се на адрес: гр. Долни чифлик, ул. „Армейска“ № 15

Дата на публикуване 25.07.2019 15:56

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 21.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи дол, находяща се на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1;

Обособена позиция № 2 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи дол, Изнесено работно място – Суворово, находяща се на адрес: гр. Суворово, ул. „Възраждане“ № 13

Дата на публикуване 25.07.2019 15:40

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 23.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект/-и  Изнесено работно място /ИРМ/ гр. Сопот на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Карлово,  находящо се в гр.Сопот , ул.”Иван Вазов” 14

Дата на публикуване 25.07.2019 11:12

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 19.08.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от Дирекция „Социално подпомагане”,гр.Стамболийски като териториална структура на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив  – основен ремонт на помещения № 1 и № 10 от трети етаж на административна сграда,частна държавна собственост, находяща се в гр.Стамболийски, ул.”Осми март” № 3 и  изграждане на достъпна среда за хората с увреждания /рампи/ за обект административната сграда на Читалище и Кметство с.Йоаким Груево,находяща се в УПИ І-Парк и Читалище,кв.29 по плана на  с.Йоаким Груево,Община Стамболийски и за обект административната сграда на Кметство с.Куртово Конаре,находяща се в УПИ ІХ-СОНС,кв.65 по плана на с.Куртово Конаре, Община Стамболийски, ползвани и от  Дирекция”Социално  подпомагане”- гр.Стамболийски.

Дата на публикуване 25.07.2019 10:05

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект/-и административна сграда ползвана от Дирекция „Социално подпомагане”, находяща се на адрес :гр.Асеновград, ул.”Христо Ботев” №18 

Дата на публикуване 25.07.2019 09:20

Краен срок за подаване на оферти 14.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 16.08.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект/-и административни сгради, ползвани от Дирекция „Социално подпомагане” Пловдив,находящи се на адрес : гр.Пловдив, ул.”Трети март” №28 и гр. Пловдив, бул.„Шести Септември“ № 77а

Дата на публикуване 24.07.2019 14:02

Краен срок за подаване на оферти 14.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 16.08.2019 15:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:  „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Бургас” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по пет  обособени позиции“ :

Обособена позиция 1 : Обект Дирекция социално подпомагане – Карнобат;

Обособена позиция 2 : Обект Дирекция социално подпомагане – Руен;

Обособена позиция 3 : Обект Дирекция социално подпомагане – Созопол;

Обособена позиция 4 : Обект, изнесено работно място Камено, към ДСП -Айтос;

Обособена позиция 5 : Обект, изнесено работно място Средец, към ДСП –Бургас

Дата на публикуване 24.07.2019 13:32

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Пазарни консултации

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Враца - изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – ДСП – Оряхово

Дата на публикуване 24.07.2019 11:23

Краен срок за подаване на оферти 02.09.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 03.09.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Враца -  основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – ДСП –Бяла Слатина, ИРМ - Борован

Дата на публикуване 24.07.2019 10:10

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 19.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Приключена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Враца -  основен ремонт  за обект – Дирекция  „Социално подпомагане“ – Бяла Слатина

Дата на публикуване 23.07.2019 14:18

Краен срок за подаване на оферти 15.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 16.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка