Профил на купувача

 

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Бургас” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по пет  обособени позиции“ :

Обособена позиция 1 : Обект Дирекция социално подпомагане – Карнобат;

Обособена позиция 2 : Обект Дирекция социално подпомагане – Руен;

Обособена позиция 3 : Обект Дирекция социално подпомагане – Созопол;

Обособена позиция 4 : Обект, изнесено работно място Камено, към ДСП -Айтос;

Обособена позиция 5 : Обект, изнесено работно място Средец, към ДСП -Бургас;

Дата на публикуване 30.07.2019 12:20

Краен срок за подаване на оферти 30.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 02.09.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Габрово” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект Дирекция „Социално подпомагане“ - Севлиево

Дата на публикуване 30.07.2019 10:55

Краен срок за подаване на оферти 05.09.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 09.09.2019 14:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Благоевград” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за седем обособени позиции”, както следва:

  • Обособена позиция № 1 - Обект Регионална дирекция за социално подпомагане – Благоевград;
  • Обособена позиция № 2 - Обект Дирекция социално подпомагане – Благоевград;
  • Обособена позиция № 3 - Обект Дирекция социално подпомагане – Гоце Делчев;
  • Обособена позиция № 4 - Обект изнесено работно място Кресна към ДСП-Благоевград;
  • Обособена позиция № 5 - Обект изнесено работно място Гърмен към ДСП-Гоце Делчев;
  • Обособена позиция № 6 - Обект изнесено работно място Сатовча към ДСП-Хаджидимово;
  • Обособена позиция № 7- Обект изнесено работно място Симитли към ДСП-Благоевград.

Дата на публикуване 29.07.2019 16:23

Краен срок за подаване на оферти 26.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 27.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Ямбол – основен ремонт на покрив и ремонт на фасада за обект: административна сграда, ползвана от ИРМ-Стралджа към Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, находяща се на адрес: гр. Стралджа, ул.“П. К. Яворов“ № 55 (реален фактически адрес ул.“П. К. Яворов“ № 57)

Дата на публикуване 29.07.2019 16:05

Краен срок за подаване на оферти 23.08.2019 16:00

Дата на отваряне на оферти 28.08.2019 13:30

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Разград” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Обект Дирекция „Социално подпомагане- Разград и Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград, с адрес: гр. Разград,   ул.“Княз Борис“, №72;

Обособена позиция №2: Обект Дирекция „Социално подпомагане“ – Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул.“Въча“, №6;

Обособена позиция №3: Обект „Дирекция „Социално подпомагане“ – Кубрат, с адрес: ул.“Цар Иван Асен II”, №3.

Дата на публикуване 29.07.2019 13:00

Краен срок за подаване на оферти 19.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Доставка чрез закупуване на автомобилни гуми за служебните моторни превозни средства на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“

Дата на публикуване 29.07.2019 09:37

Краен срок за подаване на оферти 08.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 09.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Събиране на оферти с обява

Номер на поръчка 9090779

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Смолян” – изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект: Изнесено работно място /ИРМ/ – Борино към Дирекция  „Социално подпомагане“ – Девин.

Дата на публикуване 26.07.2019 11:00

Краен срок за подаване на оферти 19.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 14:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Видин – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за три обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи /основен и текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Видин, находяща се на адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс” № 5.

2. Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи /основен и текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Димово, находяща се на адрес: гр. Димово, ул. „Васил Коларов” № 1.

3. Обособена позиция № 3 – Извършване на строително-монтажни работи /текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Кула, находяща се на адрес: гр. Кула, ул. „Възраждане” № 40

Дата на публикуване 25.07.2019 17:13

Краен срок за подаване на оферти 21.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 22.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, находящ се на адрес: гр. Варна, ж. к. „Чайка“, бл. 67, вх. В и вх. Г

Дата на публикуване 25.07.2019 16:29

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, находяща се на адрес: гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 69;

Обособена позиция № 2 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, Изнесено работно място – Ветрино, находяща се на адрес: гр. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ № 22;

Обособена позиция № 3 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, Изнесено работно място – Дългопол, находяща се на адрес: гр. Дългопол, ул. „Райна Княгиня“ № 17

Дата на публикуване 25.07.2019 16:20

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 22.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка