Профил на купувача

 
РДСП -Варна обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Варна за отоплителен сезон 2017/2018 г.“

Дата на публикуване 11.09.2017 15:01

Краен срок за подаване на оферти 02.10.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти 03.10.2017 12:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

РДСП -Търговище обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Търговище за отоплителен сезон 2017/2018г."

Дата на публикуване 11.09.2017 14:20

Краен срок за подаване на оферти 03.10.2017 17:30

Дата на отваряне на оферти 04.10.2017 15:30

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Приключена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

РДСП -Търговище обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Търговище и ДСП на територията на област Търговище“.

Дата на публикуване 11.09.2017 14:08

Краен срок за подаване на оферти 03.10.2017 17:30

Дата на отваряне на оферти 04.10.2017 10:30

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Приключена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Враца и ДСП на територията на област Враца

Дата на публикуване 08.09.2017 17:43

Краен срок за подаване на оферти 02.10.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти 03.10.2017 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

РДСП-Видин обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Видин за отоплителен сезон 2017/2018г."

Дата на публикуване 08.09.2017 16:22

Краен срок за подаване на оферти 29.09.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти 02.10.2017 15:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Стара Загора и ДСП на територията на област Стара Загора

Дата на публикуване 08.09.2017 14:35

Краен срок за подаване на оферти 29.09.2017 17:30

Дата на отваряне на оферти 03.10.2017 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Ловеч и ДСП на територията на област Ловеч

Дата на публикуване 08.09.2017 13:59

Краен срок за подаване на оферти 29.09.2017 17:30

Дата на отваряне на оферти 02.10.2017 14:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Ловеч за отоплителен сезон 2017/2018г.

Дата на публикуване 08.09.2017 13:21

Краен срок за подаване на оферти 29.09.2017 17:30

Дата на отваряне на оферти 02.10.2017 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

РДСП – Видин обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Видин и ДСП на територията на област Видин“

Дата на публикуване 08.09.2017 11:33

Краен срок за подаване на оферти 29.09.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти 02.10.2017 14:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

ПЪЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ, ПРЕЗАРЕЖДАНЕ И ЗАВЕРКА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

Дата на публикуване 08.09.2017 10:46

Краен срок за подаване на оферти 15.09.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти 18.09.2017 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка