Профил на купувача

 
ДСП – Генерал Тошево обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на сграда в гр. Генерал Тошево, ул."Васил Априлов"№18, в която се помещава дирекция "Социално подпомагане"

Дата на публикуване 03.08.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

ЗОП от 15.04.2016 г.