Профил на купувача

 
Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП-Пловдив и ДСП на територията на област Пловдив.

Дата на публикуване 01.04.2019 15:42

Краен срок за подаване на оферти 25.04.2019 16:00

Дата на отваряне на оферти 03.05.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Габрово и ДСП на територията на област Габрово.

Дата на публикуване 01.04.2019 15:11

Краен срок за подаване на оферти 03.05.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 08.05.2019 14:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП-Стара Загора и ДСП на територията на област Стара Загора.

Дата на публикуване 01.04.2019 15:00

Краен срок за подаване на оферти 22.04.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 23.04.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Хасково и ДСП на територията на област Хасково.

Дата на публикуване 29.03.2019 16:55

Краен срок за подаване на оферти 22.04.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 24.04.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Смолян и ДСП на територията на област Смолян.

Дата на публикуване 29.03.2019 16:00

Краен срок за подаване на оферти 22.04.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 23.04.2019 14:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Варна и ДСП на територията на област Варна

Дата на публикуване 29.03.2019 15:16

Краен срок за подаване на оферти 18.04.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 19.04.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП – Кюстендил и ДСП на територията на област Кюстендил 

Дата на публикуване 29.03.2019 15:08

Краен срок за подаване на оферти 22.04.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 23.04.2019 17:30

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Благоевград и ДСП на територията на област Благоевград 

Дата на публикуване 29.03.2019 15:00

Краен срок за подаване на оферти 17.04.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 18.04.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Шумен и ДСП на територията на област Шумен.

Дата на публикуване 29.03.2019 11:48

Краен срок за подаване на оферти 19.04.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 30.04.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП – Велико Търново и ДСП на територията на област Велико Търново.

Дата на публикуване 29.03.2019 11:20

Краен срок за подаване на оферти 18.04.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 23.04.2019 14:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка