Обратно

26.04.2018 г.

2018-04-26 16:34:00.0

Направена е промяна като се удължава графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

Във връзка с увеличаване възможностите за получаване на хранителни продукти  от правоимащите лица по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, партньорската организация – сдружение „Български червен кръст“ прави промяна като удължава срока на графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти.

Актуализираният график можете да видите ТУК