Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на АСП, получи почетна грамота от Фондация „За нашите деца“

Изображение

С почетна грамота на Фондация за „За нашите деца“ е удостоена госпожа Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Грамотата се дава „за изключителен принос и подкрепа на мисията за по-добро бъдеще на нашите деца и развитието на социалните услуги на Фондацията“.

Грамотата бе връчена от Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация „За нашите деца“ по време на тържество по случай 1-ви март в  Центъра за настаняване от семеен тип  „Детска къща“.  В социалната услуга, управлявана  от Фондацията, в среда близка до семейната се отглеждат изоставени  деца на възраст от 0 до 7 г. Стремежът е те максимално бързо да бъдат върнати в биологичното семейство или да намерят дълготрайна алтернатива на липсата на родителска грижа.


Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 29 Март 2019 29.03.2019 г. На 29.03.2019г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020“ ...
  • 27 Февруари 2019 27.02.2019 г. Област Пловдив - Удължава се срокът за раздаване на пакетите с хранителни продукти Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се...
  • 18 Февруари 2019 18.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Хасково Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...
  • 14 Февруари 2019 14.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Бургас Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...
  • 12 Февруари 2019 12.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Сливен Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...

Виж всички