Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на АСП, получи почетна грамота от Фондация „За нашите деца“

Изображение

С почетна грамота на Фондация за „За нашите деца“ е удостоена госпожа Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Грамотата се дава „за изключителен принос и подкрепа на мисията за по-добро бъдеще на нашите деца и развитието на социалните услуги на Фондацията“.

Грамотата бе връчена от Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация „За нашите деца“ по време на тържество по случай 1-ви март в  Центъра за настаняване от семеен тип  „Детска къща“.  В социалната услуга, управлявана  от Фондацията, в среда близка до семейната се отглеждат изоставени  деца на възраст от 0 до 7 г. Стремежът е те максимално бързо да бъдат върнати в биологичното семейство или да намерят дълготрайна алтернатива на липсата на родителска грижа.


Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 06 Декември 2018 6.12.2018 г. Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" По...
  • 05 Декември 2018 5.12.2018 г. Стартира раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма за храни Публикуван е пълният график за раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 "Предоставяне на...
  • 31 Октомври 2018 31.10.2018 г. На 31.10.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване – версия 12, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002...
  • 17 Септември 2018 17.09.2018 г. На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.003 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по...
  • 31 Август 2018 31.08.2018 г. На 31.08.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване – версия 11, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002...

Виж всички