Приемните семейства олицетворяват грижата на държавата към децата в риск

Изображение

Екипът за управление на проекта „Приеми ме 2015“ посети Благоевград и Кресна

В изпълнение на управленската отговорност за реализиране на проекта „Приеми ме 2015“ представители на Националния екип за организация и управление на проекта посетиха област Благоевград. В областта са утвърдени 90 приемни семейства, общините партньори на Агенцията за социално подпомагане в предоставянето на приемна грижа по този проект, са Благоевград, Гоце Делчев, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански и Симитли.

На съвместна работна среща с Областния екип по приемна грижа и отдел „Закрила на детето“ в дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, бе анализиран напредъкът на проекта, ефективното осъществяване на екипния принцип в предоставянето на приемна грижа, ясното дефиниране на различните роли на участниците в този процес. „След като говорим за професионализация на приемната грижа следва да изискваме професионално поведение и отношение от всички – изтъкна ръководителят на проекта Огнян Христов. – Доброволните приемни семейства в цялата страна са само 8 от общо над 2100, следователно е време да говорим за професионална общност на приемните родители. Това означава различни отговорности към тях, защото това не е обикновено родителстване – приемните семейства олицетворяват грижата на държавата към децата в риск.“

Акцент в срещата получи и идентифициран проблем с приемно семейство, полагащо грижи за три момчета, преимуществено с проблемно поведение, а две от тях и с различна по степен умствена изостаналост. Специфичната ситуация е довела до усложнени взаимоотношения между приемните родители и социалните работници от Областния екип по приемна грижа, като при ескалиращото напрежение семейството е било на път да се откаже от работата си. Към момента кризата е преодоляна, а посещението на националния екип по проекта съвпадна с провеждането на планирана супервизия на приемното семейство – възможност то да сподели свои притеснения и гледни точки, както и да получи компетентна подкрепа.

Екипът на проекта посети и община Кресна, където действат 14 приемни семейства при население от около 5000 души. При общото впечатление за всеотдайни и отговорни приемни родители тук очертаващ се проблем се оказаха взаимоотношенията между някои от действащите приемни родители, преодолян своевременно от съвместните действия на Областния екип по приемна грижа и   общинската администрация.

Към края на април т.г. под приемна грижа в национален мащаб по проекта са над 2000 деца в 148 общини партньори.  Според обобщените данни за досегашните 28 месеца от предоставянето на приемна грижа по проекта общият брой на децата, получили такава грижа, е 4232. Както наскоро изтъкна в отговор на парламентарен въпрос министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, проект „Приеми ме 2015" е един от най-успешните инструменти на министерството в осъществяването на политиката по закрила на деца в риск и начинът на реализацията му е оценен позитивно от службите на Европейската комисия.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 10 Октомври 2019 10.10.2019 ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА...
  • 23 Август 2019 23.08.2019 ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА...
  • 29 Март 2019 29.03.2019 г. На 29.03.2019г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020“ ...
  • 27 Февруари 2019 27.02.2019 г. Област Пловдив - Удължава се срокът за раздаване на пакетите с хранителни продукти Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се...
  • 18 Февруари 2019 18.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Хасково Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...

Виж всички