Над 217 000 лица и семейства са подпомогнати с целева помощ за отопление

Общо 217 635 са лицата и семействата, подпомогнати с целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон, сочат окончателните данни от анализ на Агенцията за социално подпомагане. За периода от 1 юли до 31 октомври 2016 г. в страната са подадени общо 261 241  молби-декларации за отпускане на помощта. Размерът й за отоплителен сезон 2016/2017 бе 72,46 лева месечно или общо за петте месеца на отоплителния сезон 362,30 лева.

Традиционно най-много са отпуснатите помощи за отопление с твърдо гориво - 181 520  (в пари) и 14 011 (в натура), за електроенергия -18 945 , топлоенергия -3026 , природен газ -133 . Издадените заповеди за отказ за отпускане на помощта са 43 606, като най-често нормативното основание за отказа е доход над диференцирания минимален доход за отопление – 26 416 случая.

За настоящия отоплителен сезон са издадени 1576  заповеди за подпомагане с целева помощ за отопление на деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства. Тази нова целева група беше въведена с изменения в Наредбата за отпускане на  помощта за отопление през 2014 г.


Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 23 Август 2017 23.08.2017 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2016 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ...
  • 23 Май 2017 22.05.2017 От 22.05.2017г. УО по ОПХ ФЕПНЛ предоставя за обсъждане от заинтересованите страни Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2016г., съгласно разпоредбите на на чл....
  • 04 Май 2017 04.05.2017 На 04.05.2017 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на...
  • 28 Април 2017 28.04.2017 Публикуван е график за раздаване на хранителни продукти първи транш - за допълнителната целева група по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" 2016г...
  • 25 Април 2017 25.04.2017 Важна информация за кандидатите и бенефициентите по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016“ На...

Виж всички