Обратно

АСП е отличена с юбилейна награда „10 години партньорство за социална отговорност“

Изображение

С юбилейна награда на Националния алианс за социална отговорност (НАСО) - „10 години партньорство за социална отговорност“, е удостоена Агенцията за социално подпомагане (АСП). Наградата се дава за активни социално отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България. Високият приз бе връчен на зам. изпълнителния директор на АСП Мая Василева от председателя на НАСО Георги Георгиев по време на международен форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“, проведен по случай  10-годишнината на Алианса и организиран от НАСО, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и община Варна

В събитието взеха участие над 200 участници от България и Европа. Гости  бяха зам. министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, генералният секретар на EASPD  Люк Зелдерло, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и кметът на Община Варна  Иван Портних.

В приветствието си от името на АСП към участниците и гостите Мая Василева  представи приоритетите в дейността на  Агенцията за насърчаване на взаимодействието между  държавата, местната власт, гражданското общество и частните субекти за  повишаване на качеството и устойчивото предоставяне на социалните услуги. Тя подчерта ясната и неотменна кауза на АСП - реализиране на дейности в полза на цялото общество, които осигуряват по-добро качество на живот на хората, нуждаещи се от   подкрепа.

В работната част на програмата бяха включени няколко панела, в които бяха представени и дискутирани важни  актуални теми, в областта на  социалната дейност в България и Европа. Голям интерес предизвикаха въпросите за практическото приложение на новите закони за социалните услуги, за личната помощ и за хората с увреждания. С презентации по темата се включиха представители от АСП.

С индивидуални юбилейни награди за добро партньорство и принос бяха отличени и Димитричка Кънчева, директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Варна и Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ - Варна.