Новини и акценти за АСП

Виж всички

Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 03 Април 2017 03.04.2017г. Европейската Комисия е предприела Открита обществена консултация за междинната оценка на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Тя е отворена за участие до...
  • 03 Април 2017 03.04.2017 Полезна информация за кандидатите и бенефициентите по процедури за работа с ИСУН 2020 В официалния видеоканал на eufunds в Youtube е налична цялата поредица видео ръководства за...
  • 07 Февруари 2017 07.02.2017 На 07.02.2017г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: BG05FMOP001-1.003 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019"...
  • 31 Януари 2017 31.01.2017 Важна информация за кандидатите по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016" На 31.01.2017 г. са...
  • 16 Декември 2016 16.12.2016 Уважаеми потребители на ИСУН 2020, Поради провеждане на планирани сервизни дейности в рамките на периода от 21:00 часа на 16.12.2016 г. до 21:00 часа на 17.12.2016 системата няма да...

Виж всички