Проверка за издадена електронна винетка чрез ДСП

  • Проверка за издадена електронна винетка чрез ДСП
  • Проверка за издадена годишна електронна винетка може да бъде извършена и на електронната страница на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) – Проверка на е-винетка издадена чрез Агенция за социално подпомагане.