ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2017-0011

Дата на публикуване: 17.05.2017 17:20

Краен срок за подаване на оферти: 20.06.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти: 21.06.2017 10:00

Описание

Предоставяне на юридически услуги на АСП по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане “