Контакти

За контакти с дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция"

Адрес: Агенция за социално подпомагане, София 1051, ул. "Триадица" 2

Директор: телефон: (02) 8119 615, ел. поща: euprogram@asp.government.bg

 

Отдел „Търгове и координация"

Име и фамилия Телефон: Факс: Ел. поща:

Началник отдел
Десислава Георгиева

(02)935 05 59;
8119 694;
0882 825944
(02) 935 05 31 d.georgieva@asp.government.bg
Гл. експерт
Екатерина Димитрова
(02)935 05 59;
8119 694;
0882 826156
(02) 935 05 31 e.dimitrova@asp.government.bg
Гл. експерт
Станислава Ялъмова
(02)935 05 59;
8119 694;
0882 825963
(02) 935 05 31 s.yalamova@asp.government.bg
Гл. експерт
Стоянка Кондева
(02)935 05 59;
8119 694
0882 826457
(02)935 05 31 s.kondeva@asp.government.bg
Гл. експерт
Станка Иванова
(02) 8119 642;

**********
(02) ******* s.ivanova@asp.government.bg
Гл. експерт
Анна Савова
(02)935 05 59;
8119 694
0882 826258
(02)935 05 31 a.savova@asp.government.bg
Ст.сътрудник УЕПП
Любов Стаменова
(02)935 05 42;
8119 668
0882 826149
(02) 935 05 42 l.stamenova@asp.government.bg
Сътрудник УЕПП
Красен Недялков
(02)935 05 42;
8119 668
0882 ******
(02) 935 05 42 k.nedialkov@asp.government.bg

 

Отдел „Мониторинг и оценка"

Име и фамилия Телефон: Факс: Ел. поща
Началник отдел
Ганка Филипова
(02) 935 05 16;
8119 689
(02) 935 05 16 g.filipova@asp.government.bg
Гл. експерт
Анелия Хаджиева
(02) 935 05 16;
8119 689
(02) 935 05 16 a.hadzhieva@asp.government.bg
Гл. експерт Божидара Радичкова (02) 935 05 16;
8119 689
(02) 935 05 16 b.radichkova@asp.government.bg
Гл. експерт Марияна Тренева (02) 935 05 16;
8119 689
(02) 935 05 16 m.treneva@asp.government.bg
Гл. експерт Ралица Москова (02) 935 05 16;
8119 689
(02) 935 05 16 mfk@asp.government.bg
Гл. експерт Калина Костадинова (02) 935 05 16;
8119 689
(02) 935 05 16 k.kostadinova@asp.government.bg
Мл. експерт Стойко Иванов (02) 935 05 16;
8119 689
(02) 935 05 16 s.ivanov@asp.government.bg

 

Списък на Регионални координатори от териториалните поделения на Агенция за социално подпомагане 

Регионална структура Име и фамилия Телефон Ел. поща
Благоевград Любка Йорданова Дамянова 0882 825928 reg.coord.rdsp-blgr@asp.government.bg

Варна

Добрич

Радослав Йорданов Димитров 0882 825931 reg.coord.rdsp-var@asp.government.bg
Велико Търново Мария Тодорова Василева 0882 825950 reg.coord.rdsp-vt@asp.government.bg
Видин Лиляна Георгиева Косовска 0882 825952 reg.coord.rdsp-vid@asp.government.bg
Враца Камелия Николаева Петрова 0882 825954 reg.coord.rdsp-vra@asp.government.bg
Габрово Тодор Георгиев Тодоров 0882 825855 reg.coord.rdsp-gabr@asp.government.bg
Кърджали Лилия Емилова Кирилова 0882 825957 reg.coord.rdsp-krjl@asp.government.bg

Кюстендил

Перник

Галина Георгиева Христова 0882 825961 reg.coord.rdsp-kyus@asp.government.bg
Ловеч Даниел Иванов Даков 0882 825964 reg.coord.rdsp-love@asp.government.bg
Монтана Мариела Борисова Христова 0882 825967 reg.coord.rdsp-mont@asp.government.bg
Пазарджик Цветана Зафирова Семерджиева 0882 825969 reg.coord.rdsp-paza@asp.government.bg
Плевен Албена Валентинова Габрова 0882 825972 reg.coord.rdsp-plev@asp.government.bg
Пловдив Костадина Любомирова Пергелова 0882 825934 reg.coord.rdsp-plov@asp.government.bg
Разград Севдалина Велчева Стоянова 0882 826460 reg.coord.rdsp-razg@asp.government.bg
Русе Катя Петева Петрова 0882 826484 reg.coord.dsp-ruse@asp.government.bg
Силистра Снежанка Иванова Димитрова 0882 825948 reg.coord.rdsp-sili@asp.government.bg
Сливен Стефка Христова Табакова 0882 826125 reg.coord.rdsp-sliv@asp.government.bg
Смолян Гергана Менкова Малинова 0882 826126 reg.coord.rdsp-smol@asp.government.bg
София-град Божидар Сандев 0882 826127 bsandev@asp.government.bg
София-област      
Стара Загора Петя Колева Петрова 0882 826128 reg.coord.rdsp-stza@asp.government.bg
Търговище Олга Маринова Иванова 0882 826129 reg.coord.rdsp-targ@asp.government.bg
Хасково Гергана Бончева Запрянова 0882 826130 reg.coord.rdsp-hask@asp.government.bg
Шумен Атанас Димитров Велинов 0882 826133 reg.coord.rdsp-shum@asp.government.bg
Ямбол Илияна Кръстева Илиева 0882 826134 reg.coord.rdsp-yamb@asp.government.bg