Новини и акценти за АСП

Виж всички

Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 20 Март 2018 20.03.2018г. Публикувана е промяна в графика на област Бургас и област Шумен за раздаване на хранителни продукти втори транш - по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни...
  • 16 Март 2018 16.3.2018 г. Публикуван е пълния график на всички области в страната за раздаване на хранителни продукти втори транш - по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" ...
  • 12 Март 2018 12.03.2018 Публикуван е график за раздаване на хранителни продукти втори транш - по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" 2016г по Оперативна програмата за...
  • 28 Февруари 2018 28.02.2018 г. На 28.02.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на...
  • 29 Декември 2017 29.12.2017 На 29.12.2017 г. в информационната система ИСУН 2020 са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Виж всички