Бърза навигация


Работно време на АСП: 9.00 - 17.30

Последни новини

Новини Истински истории Социални услуги ОП 'Развитие на човешките ресурси' Административни услуги Административен регистър Деинституционализация Приемна грижа Осиновявания Подаване на Сигнали за корупцияУважаеми колеги,

17.04.2014

            Ръководството на Агенцията за социално подпомагане най-сърдечно Ви честити предстоящите Великденски празници.    &...

още...

Над 254 000 лица и семейства получават еднократна финансова подкрепа в размер на 30 лева преди Великден

16.04.2014

Преди великденските празници, в изпълнение на  ПМС № 42 от 05.03.2014 г., Агенцията за социално подпомагане изплати еднократна финансова помощ в размер на 30 лева на общо 254 004 лица и сем...

още...

Средствата по проект „И аз имам семейство” са изплатени от АСП

16.04.2014

Във връзка с постъпили запитвания,  Агенцията за социално подпомагане съобщава, че  всички дължими средства към общините-партньори по проекта за приемна грижа   „И аз имам с...

още...

Децата от Кнежа са върнати на своята майка, след предприети адекватни мерки от Дирекция „Социално подпомагане”

15.04.2014

      Със заповеди на директора на ДСП - Кнежа от 14.04.2014 г. е прекратено  настаняването на двете деца от Кнежа извън семейството и те са върнати на майката.  ...

още...

Представители на различни институции работят с децата, близки на трагично загиналата Александра от Поморие.

15.04.2014

Дирекция „Социално подпомагане" (ДСП) - Поморие предприе незабавни действия за оказване на психологическа подкрепа на всички засегнати от трагичния инцидент - убийството на малката Александра, ...

още...София град Габрово Перник Разград Търговище Силистра Русе Русе Видин Кюстендил Смолян Кърджали Ямбол Шумен Сливен Враца Монтана Варна Ловеч Пазарджик Плевен Велико Търново Добрич Стара Загора Хасково Пловдив Благоевград София област Бургас

 

Акценти

До всички бенефициенти отчитащи пътни разходи при изпълнение на проекти Информация ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

ВАЖНО! Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на 13 – то си редовно заседание през месец ноември 2013 г. принципно одобри промени в крите...

още...

Публикувана е информация за сключените договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с петнадесет одобрени за финансиране конкретни бенефициенти в рамките на петата оценителна сес...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Договарящият орган предложи промяна в критериите за избор на операция „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 на 13-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР, които п...

още...

Публикувана е информация за сключените договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с всички осем конкретни бенефициенти по процедура BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо б...

още...

На 15 и 16 октомври 2013г. Агенцията за социално подпомагане в качеството си на Договарящ орган ще проведе процес по сключване на договори с конкретните бенефициенти по схема за директно предоставяне...

още...

Публикувано е Ново Ръководство за изпълнение на договори по процедура за безвъзмездна финансоава помощ BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“” НОВО Ръководство за бенефициенти ...

още...

Публикувано е Ново ръководство за изпълнение на договори по процедура за директно предоставяне BG051PO001-5.2.12 „Разкриване на социални услуги в общността“, Компонент 2 на операция &bdqu...

още...

На 27 юли 2013 г., в Бургас, от 16:00 ч. ще се проведе Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с фокус върху вас - младите хора. Ако не...

още...

Публикувана е информация за сключените договори по схема BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. и...

още...

В периода 02.07.2013 г. - 04.07.2013 г. ще се проведе обучение на бенефициенти по схема BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността" съгласно публикувания график График договаряне     ...

още...

Методики    Методика утвърждава базови изисквания за функциониране на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи изтегли файла  Методика за опр...

още...

На 18.05.2013г. са обявени резултатите по процедура BG051РО001-5.2.13 „Живот в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.2: &r...

още...

На 29.03.2013 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще" - Компонент 2: &bd...

още...

Постановления на Министерски Съвет   На вниманието на бенефициенти, изпълняващи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 от ОП ”РЧР”: От ...

още...

Допълнение към Ръководства за изпълнение на договори по схеми за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Указание...

още...

Важно за кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.2.13 “Живот в общността”. На 18.02.2013г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на пр...

още...

АСП отправя публична покана за избор на изпълнител за извършване на писмени и устни преводачески услуги от и на немски език за нуждите на проект „И.Д.Е.Я. за Европа 2014-2020 г.”, финанс...

още...

На вниманието на бенефициенти, изпълняващи договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 от оп ”РЧР”: Във връзка с промени в Наръчника по Оператив...

още...

Публикувано променено ръководство за бенефициенти по схема "Помощ в дома": изтегли файла в режим track changes изтегли файла Изменени приложения към променено ръководство за бенефициен...

още...

  ВАЖНО!  Актуализиран е индикативният график за прием на проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмедна финансова помощ BG 051PO 001-5.2.12 „Д...

още...

Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с община Рила по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на чо...

още...

В периода 07.01.2013г. - 17.01.2013г. ще се проведе обучение на бенефициенти по схема BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома" съгласно публикувания график изтегли график На 03.04.2012 г. Аге...

още...

Важно за кандидатите по процедура BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността": Поради допусната техническа грешка, крайният срок за получаване на проектни предложения, посочен в Приложение А-Формуля...

още...

Договорите с одобрените кандидати по процедура за подбор на проекти „Помощ в дома” се подписват в периода 19.11.2012г. – 30.11.2012г. в Зала Учебен център, ет. 1 в сградата на Минис...

още...

На 08.11.2012 г. стартира разяснителна кампания за бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”, Оперативна програма &ld...

още...

На 02.11.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността" по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване ...

още...

Публикувана е информация за сключените договори по схема BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. изт...

още...

На 19.10.2012г. са обявени резултатите по процедура BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.1: „...

още...

На 16.11.2012 год. от 11 часа в зала 1 в сградата на МТСП, ул. Триадица 2, ще се проведе обучение на бенефициенти по изпълнение на договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ B...

още...

Важно за кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”. На 13.08.2012г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост н...

още...

На 03.08.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете " - Компон...

още...

Указания Указателно писмо във връзка с изпълнение на процедурата по възлагане на управлението на социални услуги чрез конкурс изтегли файла От 1 юни целевата помощ за медицински изделия щ...

още...

ВАЖНО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-5.1.05 “Съпричастност” !!! На 26.07.2012г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на пр...

още...

ВАЖНО за допълнително желаещи общини да бъдат включени в процедура BG051PO001-5.2.11 "ПРИЕМИ МЕ" Общата цел на процедурата е да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде...

още...

Изменение на разделите в ръководствата за конкретни бенефициенти, касаещи възлагане на обществени поръчки и предварителния контрол на обществените поръчки от страна на Договарящия орган Ръковод...

още...

информация по Проект „И аз имам семейство" към месец юни 2012 г.     Проект „И аз имам семейство" се реализира в изпълнение на Национална стратегия „Виз...

още...

В съответствие с изменение в Закона за обществените поръчки, обнародвано в Държавен вестник бр. 33 от 27.04.2012 г., е публикуван нов образец на График за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, при...

още...

На 16май 2012 г. от 10.30ч. в конферентна зала № 1, х-л „Родина”, гр. София ще се проведе информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.05 ...

още...

На 20.04.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.0 5 „Съпричастност"   по приоритетна ос 5: „Социално включване и насъ...

още...

Изменение на Ръководството и приложенията за бенефициенти по процедура BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности" 17.04.2012 г. Ръководство за бенефициенти изтегли файла Приложения към ...

още...

В периода  17 април - 04 май 2012г. в градовете  Бургас, Стара Загора, Кърджали, Провдив, Варна, Русе, В.Търново, Плевен, София и Монтана ще се проведе  информационна кампания по ...

още...

Република България МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО       ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КОНСЛУЛТАНТИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001...

още...

В съответствие с изменение в Закона за обществените поръчки, обнародвано в Държавен вестник бр. 93 от 25.11.2011 г., в сила от 26.02.2012 г., е публикуван нов образец на График за възлагане на общес...

още...

Изменени Указания за събиране и обобщаване на информация по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006 ...

още...

График за провеждане на обучение за бенефициенти по схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” изтегли файла От 08.12.2011г., по приложения примерен график стартира сключване...

още...

Обявена е малка обществена поръчка за избор на 6 консултанта за обучение за нуждите на Проект "И аз имам семейство". изтегли Покана ...

още...

Изменение в Ръководството за бенефициенти по схема BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички" и приложенията към него". Ръководство за бенефициенти-изменение изтегли файла Приложения към ръководс...

още...

График за провеждане на обучение за бенефициенти по схема BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички" График договаряне      На 21 и 22.12.2011г., по приложения примере...

още...

Публикувана е информация за сключените договори по схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. ...

още...

Публикувана е информация за сключените договори по схема BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. и...

още...

На 26.10.2011 г. стартира изпълнението на проект „ ПОСОКА: семейство " с конкретен бенефициент МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО .   Проектът се изпълнява по процедура за директно ...

още...

Възможности за осигуряване на устойчивост на изградените и подкрепени социални предприятия по схема BG051PO001-5.1.01 "Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия/п...

още...

Агенция за социално подпомагане в качеството си конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне н...

още...

Важно за кандидатите по процедура BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички”: Поради допусната техническа грешка, крайният срок за получаване на проектни предложения, посочен в Приложение Т &...

още...

Правила за налагане на финансови корекции виж изтегли файла ...

още...

Допълнение към Ръководство за бенефициенти по Схема BG051PO001-5.2.07 виж изтегли файла ...

още...

 


Начало     Достъпност     Обратна Връзка     Карта на сайта