Новини и акценти за АСП

Виж всички

Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 17 Април 2018 17.04.2018 г. На 17.04.2018г. е обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с определен краен срок за кандидатстване по операция тип 2: BG05FMOP001-2.003...
  • 16 Април 2018 16.04.2018 г. Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" По...
  • 30 Март 2018 30.03.2018 г. Направена е промяна в графика и на адресите на някои пунктове за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали...
  • 26 Март 2018 26.03.2018 г. На 26.03.2018г. Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане публикува Проект на Изисквания за кандидатстване и пакет документи към тях по...
  • 23 Март 2018 23.03.2018 г. Промяна в графика за раздаване на хранителни продукти втори транш по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" за области Пловдив, Силистра и Русе. По...

Виж всички